vznícení, výskyt jisker

Jiskření

Jiskření v technologii: Kdy je žádoucí a kdy nebezpečné?

Fyzikální princip jiskření Jiskření, fascinující jev, který známe z bouřek nebo ze zapalování svíčky, je ve své podstatě elektrický výboj. Dochází k němu, když elektrické pole mezi dvěma body s rozdílným potenciálem překročí dielektrickou pevnost materiálu mezi nimi. Vzduch, obvykle dobrý izolant, se vlivem...