starší typ elektronické součástky

Elektronka

Elektronka: Legendární technologie, která stále žije

Co je elektronka? Elektronka je elektronická součástka, která slouží k zesilování a řízení elektrického signálu. Jedná se o vakuumovou trubici, ve které se nachází katoda, anoda a mřížka. Elektronka funguje na principu termoemise elektronů z katody směrem ke kladné anodě za pomoci zahřívání katody. Tímto procesem...