proces spojování několika menších prvků do jednoho většího