optický efekt

Hologram

Revoluční technologie: Jak fungují holografické hologramy?

Co je hologram a jak funguje? Hologram je speciální druh obrazu, který vytváří trojrozměrný dojem prostoru a hloubky. Princip fungování hologramů spočívá v tom, že zaznamenávají a reprodukují světelné vlny tak, aby vytvořily iluzi trojrozměrného objektu. To se děje pomocí interferenčního vzoru, který vznikne průchodem...